Huiskamer...van de familie Sanders Son-Saris


Een huiskamer is voor veel van ons een privé gebied waar van alles gebeurd, van leuke dingen tot vrolijke dingen maar ook droeve dingen. En dat willen we, sommige dingen uitgezonderd, meestal toch binnenkamers houden.
De stamboom kun je eenvoudig op de achtergrond houden, om te kijken waar iemand staat haal je hem weer even naar voren.

Ik ben al langer van plan geweest om eindelijk iets te gaan doen met het onderzoeken naar onze voorouders. Waarom ik nu eindelijk, eind april 2015, aan de gang ben gegaan weet ik ook niet, maar ik ben begonnen. En meteen de eerste 5 minuten had ik al de hoofdprijs: een uittreksel uit het bevolkingsregister over Peter Saris en Johanna Sanders en hun nakomelingen.
Maar er zouden nog velen hoogtepunten volgen na die eerste vijf minuten.

Voor de familie Sanders-Hurkmans hebben we een speciale stamboom gemaakt die je op de pagina Stambomen kunt downloaden.

Voor de families Sanders-Hurkmans-Saris en van Hooff kun je de stamboom op de pagina Stambomen downloaden.

Huiskamer van de familie Sanders.

April, Het jaar 1552

230 Kwijtschelding van de doodslag begaan op Jan Sanders door Jan van Asten, wonend in de vrijheid
Sint-Oedenrode.,
Kerstmis j.l. verhuurde Jan Sanders aan Jan een perceel land. Tijdens het gelag daarna beweerde
iemand dat Jan Sanders het land niet zou leveren. Jan vroeg daarop om een borgtocht en bood zelf
ook aan een borgtocht te geven. Toen Jan Sanders dat niet wilde, ging Jan weg. Jan Sanders vroeg
om hem om terug te komen, wat hij deed. Daarop werd hij onverwachts door Sanders op het hoofd
geslagen met het bord waarop waard en waardin het gelag plegen te noteren. Jan van Asten stak
daarop Jan Sanders met zijn opsteker tussen de schouders. Deze overleed kort daarop. Hij gaf de
hoogschout van 's-Hertogenbosch een garantie van 20 Kar. guldens, maar werd 5 weken geleden toch
door deze aangehouden en in 's-Hertogenbosch gevangen gezet.,
Datering: 1552, april,

Gelukkig werd het later iets beter!!

 Op ( foto 1) in het eerste album hieronder zie je een deel van de Saris familie en een deel van de Sanders familie van voor het trouwen van onze opa met Maria Saris en na het huwelijk. Antonius Martinus was er wel erg vlug bij, maar ik kan je geruststellen, dat gebeurde in veel families wat je later nog zult zien.

De deken en anderen van het kapittel van ST'OEDENRODE hebben verklaard hoe zij sinds mensenheugenis in het bezit waren van de SMALLE TIENDEN bestaande uit vlas-, zaai-, bijen-, vleestiende als die van lammeren, varkens en ganzen - met specificatie - weigering van o.a. AERDT LUCAS DIERICXSSEN, CORNELIS JAN PEETERS, WOUTER CLAES MERCX, JAN VAN HERONTHUM, de weduwe van WOUTER TYMMERMANS, MARCELIS SYMONS, HUYBERT WILLEM SANDERS metselaar [metsere], CHRISTIAEN de zoon van genoemde weduwe en meer anderen - 23 mei 1571.

Met de stamboom erbij kun je zien in welke tijd je zit
Je ziet de afkomst is van eenvoud zelve, harde werkers en dat is nog steeds zo!!!

Dus je begrijpt nu wel waarom ik fanatiek door ben gegaan met zoeken, zo erg zelfs dat ik na 2 weken het overzicht al dreigde te verliezen. Daarom heb ik even pas op de plaats gemaakt en orde geschept in de chaos die ik zelf geschapen had.
 Je moet je voorstellen dat ik met 4 families tegelijkertijd aan de slag was en dan komen er wel eens dingen door elkaar. Daarom heb ik alles gesorteerd, familie bij familie en ook alleen maar familie waarvan ik zeker was dat het ook familie is.
 Met behulp van de gegevens van Jos Sanders en Mevrouw Mady de Keijzer-van Tuyl zijn de stambomen samengesteld
Je komt de meest gekke dingen tegen en vooral onverwachte dingen, het volgende om een voorbeeld hiervan te geven.

 Een broer van mijn oma Hurkmans-van Hooff, Thomas van Hooff, heeft mede op het gemeentehuis het overlijden van een broer van mijn opa Sanders, Arnoldus Sanders aangegeven.
Hij was door een ongeluk overleden zoals uit een krantenartikel uit 1924 zou blijken.
Dat was in het jaar 1924, ons moeder was toen 14 jaar en ons pa 18 jaar, je vraagt je dan af zouden deze families al bekend zijn met elkaar, of is het toeval? Wie het weet mag het zeggen, zo zijn er tal van dingen die je bij het neuzen in de officiële papieren tegen komt, we zullen het later allemaal gaan zien.

Het overlijden van Jan Sanders geboren in plm. 1750 en overleden in 1829.
Het is erg gemakkelijk om de stamboom erbij te hebben om te zien in welke tijd we nu vertoeven.(zie afb. 2)

Maar al eerder is zijn vrouw, Joanna Beks, overleden op 4 mei 1806.(afb. 3)

Maar gelukkig voor ons zijn al eerder geboren hun kinderen. En net op het nippertje, de allerlaatste, komt Antonie tevoorschijn op 6 maart 1800, nou kunnen we weer verder met ons verhaal.

Op 7 september 1805 wordt Joanna van de Donk geboren de latere vrouw van Antonie.(afb. 4)

De kans was aanwezig dat je bij de nationale Militie moest, via loting moest je wel of niet in dienst.
(afb. 5) is van een andere Anthony maar ze zagen er allemaal hetzelfde uit.

Uiteraard werd ook in die tijd belasting geheven, lees maar eens wat je moest betalen voor een paard!! (afb. 6)

Overlijdensaangifte van Antonie Sanders op 3 juli 1855.
In de stamboom van de familie Sanders kun je de namen van Joannes Cornelis Sanders en van Joanna Joannes Beks
en hun 12 kinderen vinden, Antonie was de laatste en op (afb. 7) zie je zijn overlijdensakte.

Antonie heeft minder kinderen dan zijn vader Johannes, hij is geboren op 6 maart 1800 en gehuwd met
Johanna van der Donk die geboren is op 7 september 1805,
en hij was belangrijk voor ons nakomelingen zoals je zult zien in de stamboom.
(afb. 8) laat een uittreksel zien met nog enkele namen van zijn kinderen, in de stamboom kun je ze allemaal vinden.

Rond die tijd, hier een geboorteakte uit 1818, was het nog de gemeente Nederwetten en Eckart.
Een aanrader om dit document eens te lezen!!
Een tipje van de sluier: kijk eens naar de vaders en kijk eens naar de moeders!!! (afb. 9)

Één van de kinderen was Jan Sanders, geboren op14 november 1834, zoals je  kunt zien was Jan de knecht van zijn buren op nummer 81.Zie ook hoe Breugel geschreven is.(afb. 10)

In (afb.11) een stuk uit het bevolkingsregister van de weduwe Johanna van der Donk en een paar van de kinderen. Zie ook foto 12 Peter Sanders geboren 23 maart 1843.
Als laatste nog een dochter van Johannes Cornelis Sanders en Johanne Joanna Becks, Catharina geboren in 1790,
waarvan je ook kunt zien wanneer ze is overleden.

Nou de op een na laatste van Antonie waar we iets over kwijt willen, Peter Sanders. Zoals je kunt lezen is hij gehuwd met Joanna van Kuik uit Best, misschien familie die gehuwd is met iemand van oma Sanders-Saris kant? Nee, het is een zoon van Antonie Sanders en Johanna van der Donk.
Het is uit te zoeken maar kost even tijd, veel tijd!! (afb. 12)


We komen nu bij Johannes uit die, naar later zou blijken, de vader van onze opa zou worden. Hieronder in het volgend album (afb. 1) de inschrijving in het bevolkingsregister na zijn geboorte in 1832.

Helaas overlijd Johanna van der Donk in 1870 en kan het huwelijk van haar zoon Johannes niet meer meemaken.(afb. 2)

In (afb. 3) de trouwakte van Johannes Sanders met Johanna Maria van den Brand.
Voor deel 2 van deze akte:(afb. 4)

Het eerste kind van Johannes en Johanna Maria was Arnoldus, geboren 14 maart 1878. (afb. 5)

De tweede in lijn was onze opa Francis, geboren 30 oktober 1877. (afb. 6)

En als laatste werd Johanna Maria geboren 6 maart 1880. (afb. 7)

Een uittreksel uit het bevolkingsregister waar Johanna Maria Sanders nog op staat, verder kunnen we helemaal niets meer van haar vinden, het lijkt wel of ze in rook is opgelost, bij wijze van spreken dan.( afb. 8) Zie ook "het zusje van opa Frans"

En je ziet in het volgende uittreksel, een inschrijving uit 1890,is Johanna Maria helemaal verdwenen.(afb. 9)

Later is er een verdeling geweest tussen Arnoldus en Francis en dit is wat er over geschreven is:

Woonde Hoogstraat Breugel, Akte 108 1906 Deeling,
tusschen 1 Arnoldus Sanders. 2 Franciscus Sanders, landbouwers en wonende te Breugel. Van de
nalatenschappen hunner ouders Johannes Sanders, Antonius zoon, en Johanna Maria van den Brand. O.a.
onder de gemeente Son en Breugel, een huis, stal, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland, hakhout,
dennenbosch en heide sectie D 206, 208, 222, 223, 1075, 2061, 2269, 2333, 2004, 220, 1854, 215.
Toebedeeld aan Arnoldus Sanders.,

We gaan verder met Arnoldus, opa's broer. Hierboven een document wat begint met Johannes en overgaat in Arnoldus die, op 24 februari 1905, gehuwd is met Hendrika van den Heuvel.

Arnoldus heeft in verschillende gemeenten gewoond....... (afb. 11 )

Maar ook in Eindhoven heeft hij op tal van adressen gewoond.......(afb. 12)


Helaas ook droevig nieuws, de fietser op het document in het album was Arnoldus Sanders.(afb. 1+2+3) van het laatste album

In ( afb.4) de overlijdensaangifte van Arnoldus Sanders.
Van de twee aangevers was ook Thomas van Hooff, een broer van oma van Hooff, die we later weer tegenkomen bij de familie Hurkmans-van Hooff.

Op een lijst uit 1934 is de naam van de weduwe van Arnoldus, Hendrika van den Heuvel en het nummer op de Broekscheweg 82 nog te vinden. Dat moet toch erg zwaar geweest zijn voor zijn weduwe, om zoveel keer te moeten verhuizen na zijn overlijden in 1924.

We gaan verder met Francis, die gaat trouwen met ons oma Maria, en het bewijs zie je in (afb. 5 en 6). Vooral het middenstuk is belangrijk voor ons, want daardoor kunnen we ons Sanders blijven noemen,
in plaats van Saris!! En zoals je ziet komt met een paar pennenstreken alles op zijn pootjes terecht

Een hele reeks familieleden tot gevolg hebbende, op één na staan ze er allemaal op. Alleen Hendrikus Franciscus, geboren op 20 september 1915 en overleden op 2 juli 1919,ontbreekt in de lijst. (afb. 7)

En gelukkig hebben we daar een foto van, maar dat wisten we allemaal al!!! (afb. 8)

In 1909 wordt grond en gebouwen verkocht ten behoeve van de weduwe en kinderen van Peter Antonie Sanders, de jongste broer van opa Sanders vader. (afb. 9)

En we hebben nog een document van de zoon van deze broer, zie hieronder.

We sluiten hiermee voorlopig dit gedeelte, mochten er nog aanvullingen of correcties nodig zijn, zullen we dit meteen doen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.