Thomas van Hooff en Arnoldus Sanders
Na een tijdje met de familiegeschiedenis bezig te zijn geweest werd ik steeds nieuwsgieriger naar alle achtergronden daarvan.
Vooral als je ook nog wordt aangesproken over hoe ik nou zo zeker was van sommige gebeurtenissen. Om een voorbeeld te geven hoe kon ik er zeker van zijn dat onze vader eerder was geboren dan dat opa Frans 
Sanders en Oma Maria Saris waren getrouwd.
Nou dat was dus niet zo moeilijk je hoeft maar te kijken naar het geboorteregister of trouwakte om daar zeker van te zijn.
Hierlangs zie je een uittreksel uit het bevolkingsregister van Nuenen, waaruit blijkt dat oma en opa zijn getrouwd op 6 mei 1908 en onze pa is geboren op 25 maart 1906.
Dat was een makkelijke hé, maar zo gemakkelijk is het niet altijd. Uiteraard kun je weer op alle afbeeldingen klikken om hem uit te vergroten.

 

Hoe het is gegaan met Maria Heesakkers en Pastoor Petrus Sanders is te lezen in de Huiskamer van Sanders Nederwetten en te vinden in het menu hierboven.

Waar ik me nu  mee bezig ga houden, met Thomas van Hooff en Arnoldus Sanders, ligt het iets anders, hier is het verband niet zomaar aan te tonen zoals mijn broertje terecht mij op wees.
Vandaar dat we eens gaan kijken of we er iets van kunnen maken, om te beginnen het document waar alles mee begonnen is.
De overlijdensaangifte bij de gemeente Eindhoven op 24 januari 1924 dat op 22 januari 1924 door een noodlottig ongeval is overleden Arnoldus Sanders, broer van onze opa Frans Sanders.
Medeondertekenaar kunnen we zien is Thomas van Hooff oud 29 jaar in 1924.
Wanneer we het jaar 1924 pakken en daar de leeftijd van Thomas van aftrekken komen we uit op 1895.

zie afbeelding hierlangs.

Echter Thomas is niet geboren in 1895  maar in 1894, volgens het geboortebewijs van 17 februari 1894.

24 januari 1924 is nog maar 3 weken voor zijn 30e verjaardag hij was dus al in zijn 30e levensjaar, daarom komen we uit op  1924-30=1894
Als we dan kijken naar de afbeelding hierboven dan zien we de trouwdatum van zijn zoon 18 augustus 1941 en daar wordt bij vermeld dat hij, Thomas,  op die dag 47 jaar was, 1941-47=1894. En kijk dan maar eens goed naar de handtekening van Thomas op die akte, want die komen we nog meer tegen.

En in de afbeelding hierboven kun je lezen van wie Thomas een zoon is en met wie hij getrouwd is, en ook dat lees je weer terug in de huwelijksakte van zijn zoon uit 1941 van afb.in het midden hierboven. 

En hierboven zijn de verschillende handtekeningen te zien van Thomas onder verschillende documenten en in zeer verschillende jaren, en daaruit blijkt dat het wel degelijk dezelfde Thomas is waar we hier over praten.

Daarmee is nog niet opgelost of bewezen dat de families elkaar kenden in die tijd, en als dat niet zo is dan is het erg toevallig dat ons vader van de familie Sanders, (Arnoldus was een broer van onze opa Frans), getrouwd is met ons moeder van de familie Hurkmans, (Thomas was een broer van ons oma Hurkmans-van Hooff).
Heel erg toevallig allemaal, maar dit zal niet makkelijk opgelost worden denk ik.Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Heb je iets voor de site? Laat het ons weten, alles is welkom, foto's, verhalen, enz. enz. Via het contactformulier of e-mail toonsanders@kpnmail.nl zijn we altijd te bereiken.