Familie Sanders van oma Sanders kant....Nederwetten
En de onthulling van Maria Heesakkers.

Je kunt op iedere afbeelding klikken om hem te vergroten


Hierlangs links zien we de huwelijksakte van Johannes Sanders met Maria Raaijmakers en is op 22 februari 1800 voltrokken. Maar waarom is dat nu belangrijk? Dat is belangrijk want uit dit huwelijk wordt Peter Sanders geboren die later met Maria van Rooij zal trouwen. En uit dat huwelijk wordt weer de moeder van ons oma Sanders geboren: Johanna Sanders, die geboren is op 25 februari 1839 en die later zou trouwen met Peter Saris.


Hierboven zie je een uittreksel uit het bevolkingsregister van 1810. Op de bovenste regel zien we Francina Raaijmakers geboren 29 november 1789 en is waarschijnlijk een zus van Maria Raaijmakers van regel 3 En Maria Raaijmakers (regel 3) geboren op 28 januari 1775 is weer gehuwd met Johannes Sanders, (regel 2), geboren op 3 november 1774.en op regel 4 zien we de jonge Peter, geboren op 9 februari 1801, als 9 jarige op dit uittreksel


Hier links zie je het doopbewijs van Maria van Rooij geboren op  29 juli 1800.
Maria is een dochter van Antonie van Rooij en Joanne Rombouts
Maria zou later trouwen met Peter Sanders zoon van Johannes Sanders en Maria Raaijmakers. en uit dat huwelijk wordt zoals we weten de moeder van ons oma Sanders geboren.

En hier rechts zie je het doopbewijs van Peter Sanders geboren op 9 februari 1801 zoon van Johannes Sanders en Maria Raaijmakers.
En deze Peter zal later trouwen met Maria van hier links en daar zou dan de grootmoeder van ons oma Sanders-Saris uit voortkomen Johanna Sanders. En nog weer later zal deze Johanna Sanders in het huwelijksbootje stappen met Peter Saris, en uit dat huwelijk zal ons oma Maria Saris geboren worden. 


Veel fotomateriaal uit die tijd is er natuurlijk niet maar we zijn al blij met dat we een foto hebben kunnen krijgen van ons overgrootmoeder Maria Van Rooij. Hierboven links een kopie van het origineel en uiteraard heb ik aan de heer Bressers toestemming gevraagd om deze te mogen gebruiken op onze site evenals de foto daarlangs. 
Peter Sanders en Maria van Rooij kregen verschillende kinderen waaronder Johanna die met Peter Saris zou trouwen en waar weer later ons oma uit voortgekomen is. Maar na Johanna kwam ook nog Hubertus en Johanna Maria en nog verschillende. Maar met Hubertus gaan we nu verder omdat we een mooie foto mogen gebruiken uit De Nuenense Krant. Historische beelden worden met plezier ontvangen door l.bressers@onsnet.nu. Uiteraard zijn we ook Gina dank verschuldigd, want zij was zo oplettend om beide foto's op te merken in De Nuenense Krant en naar ons door te sturen.
Hubertus Sanders trouwde met Adriana van den Oever en kregen 7 kinderen, de eerste was Johanna Sanders op de foto zittend hier rechtsboven geboren op 29 april 1877. en we mogen ons gelukkig prijzen dat we van dit fotomateriaal gebruik mogen maken, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

Bovenstaand de geboorte inschrijving in het bevolkingsregister van Nuenen van Hubertus Sanders geboren 6 juli 1841, de vader van Johanna Sanders van de foto hier rechtsboven

Hierboven de trouwakte van Hubertus Sanders met Adriana van den Oever

Hierboven twee uittreksels uit het bevolkingsregister van Nuenen waaruit blijkt dat  er niet al te nauwkeurig werd geregistreerd. Op het linkse document staat als geboortedatum van Hubertus 6 juli 1841 wat de juiste datum is volgens de aangifte van geboorte. Maar op het rechtse document staat 5 juli 1842 wat dus niet juist is.
En je ziet dat er nog een aantal meer zijn uit het huwelijk van Peter Sanders en Maria van Rooy. 


Maria Heesakkers......en hoe het precies zit


Uit de trouwakte hierlangs kunnen we een hoop dingen ontdekken.
Bijvoorbeeld dat Peter een zoon was van Jacobus van den Oever en Johanna Damen, en dat Peter is geboren op 31 januari 1851 en overleden op 8 december 1912. Jacobus is geboren op 8 juni 1817 en Johanna Damen is geboren op 1 mei 1817 en trouwt met Jacobus op 13 mei 1847
En ook dat bij de getuigen genoemd wordt Hubertus Sanders, waar hebben we die naam nog meer gezien?
We komen hier dadelijk op terug, we willen eerst weten waar Jacobus vandaan komt.

Hierboven het uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat Jacobus is overleden op 22 maart 1897.
Als we dan kijken in het midden van de afbeelding kun je zien wie de ouders waren van Jacobus: Adriaan van den Oever en Lamberdina Kuijpers,
We zitten met de geboortedatums al eind 1700, om precies te zijn 1776.
Hieronder de inschrijving tot ondertrouw in 1807.
Adriaan en lamberdina krijgen meerdere kinderen waarvan er hier drie genoemd worden: Hendrik, Jacobus en Peter.
En van Jacobus weten we ondertussen dat die de vader is van Peter van den Oever die met Maria Heesakkers was getrouwd.
Hieronder de ondertrouwakte uit 1807 van Adriaan van den Oever en Lamberdina Kuijpers. Daarin kun je zien dat Lamberdina ook weduwe was.

In de geboorteakte zie je dat de vader van Adriana, Hendrik van den Oever is en zijn vrouw Johanna Linders.
En hieronder de overlijdensakte van Hendrik waaruit blijkt dat hij een zoon is van Adriaan van den Oever en Lamberdina Kuijpers.

Hierlangs nog maar een keer het bekende uittreksel uit het bevolkingsregister van Nuenen.
Maria van ome Theo had hier een vraag over. 
Op de derde regel van boven zie je staan Heesakkers Maria, de vraag van Maria was wie het is en wat de relatie was met de familie Sanders uit Nederwetten.
Uiteraard was ik maar al te nieuwsgierig om niet meteen te beginnen met te onderzoeken hoe het in elkaar stak.
En dat heb ik geweten, uren heb ik achter de computer doorgebracht om te achterhalen hoe de verhoudingen toen gelegen moeten hebben.
En omdat ik zo nieuwsgierig was ben ik een beetje te snel begonnen, geen orde op zaken stellen maar hier en daar een kladje en maar verder gaan.
Dat is me al meer overkomen, het is een minder goed trekje van mij, misschien zit het wel in de familie om te proberen zo vlug mogelijk alles te doen.
Hebben jullie dat gevoel ook?
Maar uiteindelijk toch tot bezinning gekomen en helemaal opnieuw begonnen, alles nauwkeurig opschrijven en een voor een de zaken afgewerkt.
Daarna ging het een stuk gesmeerder en kwamen we ergens!!
Verderop zul je zien waarom ik dit vertel op deze pagina van de familie Sanders uit Nederwetten.
Als je op de afbeelding links klikt kun je hem groter bekijken, en dan zie je op het laatst van de regel staan dat Maria Heesakkers de weduwe was van Peter van den Oever.
Om nu te weten te komen welke Peter van den Oever nu bedoelt wordt gaan we eerst kijken naar de trouwakte van Maria Heesakkers en Peter van den Oever.
En die zie je hieronder:

Maar hoe zit het dan met de relatie tot de familie Sanders? Hierboven in het eerste deel van deze pagina kun je zien dat Hubertus Sanders getrouwd was met Adriana van den Oever.
Hieronder de geboorteakte van Adriana. 

Adriana en Peter zijn dus kinderen van zonen van Adriaan van den Oever en Lamberdina Kuijpers oftewel neef en nicht. En dat geeft tevens de relatie aan van Maria Heesakkers tot de familie Sanders.
Van Maria en Peter hebben we niet kunnen ontdekken of zij kinderen hadden, waarschijnlijk niet, en daarom zal zij na het overlijden van Peter bij oma en opa Sanders op de boerderij zijn gaan wonen.

En als laatste een mooi document (een gedeelte van) een begraafinschrijving uit 1809 van 18 januari van wat waarschijnlijk de ouders zijn van Adriaan van den Oever.
Zo, ik hoop dat alles duidelijk is geworden, en mochten jullie andere gegevens hebben of aanvullingen dan houden wij ons van harte aanbevolen.
En omdat het ook gaat over Hubertus Sanders, en het feit dat zijn zus Johanna Sanders was getrouwd met Peter Saris, hebben we dit verhaal op de pagina van de familie Sanders uit Nederwetten geplaatst.
Toon Sanders. 


Reactie plaatsen

Reacties

Frans Sanders
3 jaar geleden

Het ziet er allemaal heel goed uit Toon.
Ik kijk met plezier naar de foto's en de bijbehorende teksten.
Erg mooi vind ik de geschiedenis van onze over-over-grootouders. Petje af voor je onderzoek en al het werk dat je doet.

Toon Sanders
3 jaar geleden

We doen ons best Franske, waar heb ik dat toch meer gezien Franske? zal eens proberen te achterhalen waar ik dat gezien heb.
Maar bedankt voor de reactie Frans!!

Toon Sanders
6 jaar geleden

Dank Willem, we hebben ons best gedaan!!!

Willem van Gerwen
6 jaar geleden

Weer een prachtig resultaat Toon.