Pastoor Petrus Sanders

Klik op een afbeelding om te vergroten


In januari 2018 hebben we de reünie gehad in Nederwetten, een hele tijd daarvoor ben ik foto's gaan maken om een kleine presentatie te maken die we tijdens de reünie konden bekijken. Ik ben o.a. ook op het kerkhof in Nederwetten geweest om wat foto's te maken van het graf van oma en opa Sanders.

Uiteraard heb ik even rondgelopen op het kerkhof en kwam daar het graf tegen van Petrus Sanders. Heb er een foto van gemaakt met de bedoeling om te kijken of dit misschien ook familie van ons zou kunnen zijn.
Het is al weer een jaar geleden dat dit gebeurde en deze week eind augustus 2018 kwam ik ze weer tegen en dacht nu ga ik echt kijken of er geen onbekende familie ligt begraven op het kerkhof in Nederwetten.
Hierlangs kunnen jullie die bewuste foto bekijken en ik ben er een volle week mee bezig geweest om uit te zoeken hoe het precies zat, en op deze pagina maak ik jullie deelgenoot van mijn bevindingen.
Een paar mooie woorden voor veel werk!!!

Pastoor Petrus Sanders is inderdaad familie van ons, wat je verderop deze pagina zult ontdekken. Gelukkig hebben we de welwillende medewerking gekregen van Ruud Verhagen van de heemkundekring in Geffen en van Adriaan en Frans Joosten en hun broers en zussen waarvoor we ze uiteraard hartelijk willen bedanken. Zonder hun medewerking kon deze pagina niet tot stand komen.
De relatie tot de familie Sanders in Nederwetten.

Petrus is geboren, zoals je hierboven kunt zien op de grafsteen, op 8 april 1902 als zoon van Peter Johannes Sanders. Deze Peter Johannes Sanders is geboren op 14 juli 1872 en overleden op 24 mei 1937, en zijn vrouw was Wilhelmina Renders. Peter Johannes Sanders is weer een zoon van Peter Sanders en Anna Maria Sleegers.
En die Peter Sanders is weer een zoon van Peter Sanders en Maria van Rooy die, zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, in de boerderij Soeterbeekseweg 37 Nederwetten woonden.
En daar hebben we dan de relatie met onze familie.
Peter Sanders van Anna Maria Sleegers, is een broer van ons oma Sanders moeder: Johanna Sanders.
Pastoor Petrus Sanders is kapelaan geweest in Geffen van 1932 tot 1938.
Hij is als pastoor werkzaam geweest van 29 juni 1945 tot 17 december 1953 in Bakel
Hij is overleden in Son op 3 november 1956 en is begraven in Nederwetten.
Hierlangs de familiefoto
.


Laten we beginnen bij het begin, nou ja is wat overdreven, maar het is toch bij een van de voorvaderen van de familie Joosten-Sanders.

De geboorte inschrijving van Peter Sanders, zoon van Johannes Sanders en Maria van Rooy.

Peter Sanders is getrouwd met Anna Maria Sleegers en krijgen twee keer een zoon, die ze Petrus Johannes noemden, maar ook af hebben moeten geven in 1869 en 1870.
Daarna werd Petrus Johannes geboren op 14 juli 1872 en dat was de vader van Petrus Johannes Sanders van de foto hierboven. 


Van de geboorte van Peter Johannes Sanders hebben we geen uittreksel, maar we hebben wel de huwelijksakte van hem met Wilhelmina Renders, waaruit blijkt dat hij de zoon is van Peter Johannes Sanders en Anna Maria Sleegers. 

Links en rechts de geboorteuitreksels van Petrus en Hendrika Maria, en hieronder de boerderij waar alles plaats vond: hard werken, geboorten en het overlijden van hun vader. Hun moeder is gestorven in het kippenhok, waar het gezin, direct na het afbranden van de boerderij, 2 jaar hebben gewoond. Op de kaart hierboven zie je hoe de oude afgebrande boerderij, de noodwoning en de nieuwe boerderij ten opzichte van elkaar lagen.Op de foto hierboven de boerderij zoals hij gebouwd is na de oorlog 1949-1950


Links de voorgevel van de boerderij zoals hij was voor hij in 1944 in brand werd geschoten. 

Maak vooral de foto groter voor een betere kijk!!! 

Deze 2 foto's, links en rechts, is de situatie van 2 jaar geleden.
In 1969 zijn van deze boerderij 2 woningen gemaakt, wat ook te zien is.
De boerderij, in 1950 gebouwd, zag eruit zoals hieronder.

Foto's, links en rechts, gekregen van Myrna de Ridder de huidige bewoonster van de boerderij,  en de middelste van Frans Joosten, waarvoor onze dank.


Op de foto boven van links naar rechts: Nelly, Piet, Maria, oma Wilhelmina Renders met Jan op haar schoot dan met sigaar Piet ofwel Petrus, daarvoor Wim en daar weer langs Adriaan. De kapelaan is hier op bezoek bij het ouderlijk huis in Nederwetten.

Klik op de foto om alle kinderen te zien.

1936-1937
Nooit Gedacht wint Missiebeker, de bisschopsbeker en de beker van het Concordiatoernooi in Den Bosch.
V.l.n.r.: Koos Hoedemakers, kapelaan Sanders, Wim Veltman, Jo de Veer, Cor de Veer, J. Valentijn, Jan Dekkers, Harry Jansen, Adr. Groos, Gijsbert van Dijk, Hasje van Niftrik, Harry van Erp en de scheidsrechter.
Knielend v.l.n.r.: Willy Keukens, Piet Rovers, Jan Diks en Gradje van Niftrik.

Hierboven nog een paar mooie foto's van Hendrika Maria, en Piet.


Helaas overlijden hoort bij het leven, eerst overlijdt Petrus Johannes op 22 mei 1937 en op 15 januari 1946 overlijdt Wilhelmina. Vader en moeder van Petrus en Hendrika Maria en opa en oma van de kinderen Joosten op bovenstaande familiefoto.


Ook voor Hendrika Maria Joosten-Sanders en Henricus Wilhelmus Joosten komt, na een leven van hard werken, een einde. 


Vanaf hier gaan we verder met waar het eigenlijk allemaal om begonnen is:  Pastoor Petrus Sanders.

Pastoor wordt je natuurlijk niet zomaar, eerst komt er een behoorlijk lange tijd van studeren daarna de priesterwijding, dan volgen de aanstelling van kapelaan en als je goed je best doet kun je aangesteld worden als pastoor.
Na zijn priesterwijding, op 29 mei 1926, is Piet aangesteld als kapelaan van Gemert
op 22 oktober 1926 hier hebben we verder niets over.

Op 30 november 1928 werd hij aangesteld als kapelaan in Dinther ook hier hebben we niets van.

Op 9 december 1932 wordt hij benoemd tot kapelaan in Geffen en daar hebben we het bericht in het bisdom blad van
zie hieronder de meest linkse afbeelding 1.
Op 16 december 1938 werd hij aangesteld in de parochie in Eindhoven zie afbeelding 2
.

En op 29 juni 1945 werd hij aangesteld tot pastoor in Bakel en van deze aanstelling hebben we helaas ook niets.
Verderop in de pagina wat foto's uit zijn tijd in Bakel.Ik heb enige tijd geleden contact gezocht met de parochie in Bakel voor meer informatie over Pastoor Piet.
Van de huidige pastoor daar kreeg ik het bericht dat hij mijn verzoek had doorgespeeld aan de heemkundekring "Vladerack" van Geffen.
Ruud Verhagen van die heemkundekring heeft contact gezocht met mij, en na enige tijd hebben we de afspraak gemaakt om in Geffen op bezoek te gaan en hebben daar veel informatie gevonden.
Hieronder zullen we daar verslag van doen met foto's en krantenknipsels en zullen jullie zien wat voor een voortvarende kapelaan hij was in Geffen.
Kijk vooral verder het is de moeite waard!!!
 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Hieronder een prachtige tekening van de kerk in Geffen, doe hem vooral groter maken door er op te klikken want dan zie je pas hoe mooi deze tekening is!!!

Hierboven wat uitleg over de kerk, en de foto links zie je tussen de kerk en het huis rechts nog de pastorie staan waar kapelaan Petrus Sanders gewoond heeft.
Het zijn niet de beste foto's die je hierlangs ziet maar je kunt er alles op zien wat nodig is.
Geheel links de prachtig gerestaureerde binnenzijde.
en op de foto rechts zie je de biechtstoel zoals hij in gebruik is geweest door kapelaan Piet.
De kerk ziet er schitterend uit en de gelden zijn bijeen gebracht door de gemeenschap zelf, en het is een rijksmonument. 

Hierlangs twee foto's van de pastorie waar de huidige pastoor van Geffen de scepter zwaait.
Op de foto bij de aanrecht waar je nog de oude pomp ziet waar vroeger het water mee opgepompt werd, zie je meneer pastoor een vrolijke man die volgens mij wel van een grapje houdt maar zeer gemotiveerd is. Op dit moment 11-09-2019 is hij pastoor in Reusel

En hieronder nog een doorkijkje naar de trap naar boven.

In de kerktoren is een kleine ruimte ingericht als museum.
Aan de muur een verzameling van de vroegere kapelaans en pastoors.
Helemaal rechts zie je de foto van kapelaan Piet en op de onderste rij zie je derde van links de huidige pastoor  van Dijk uit Someren.

Ook hier is door vrijwilligers een aantal objecten verzameld die de moeite van het bekijken waard zijn.

Hieronder nog een aantal foto's uit het museum. 


In het linkse krantenknipsel wordt de kapelaan geestelijk adviseur van de voetbalvereniging "Nooit Gedacht"

In het krantenknipsel hierboven wordt de heroprichting door kapelaan Sanders aangekondigd van harmonie
"De Eendracht"

 

Deze brief van bisdom Den Bosch die tekenend is voor die tijd, het zou nu niet meer kunnen!!

 

We komen nu aan het laatste stukje van Piet Sanders, hij is nu Pastoor in Bakel en we beginnen vrolijk maar eindigen minder vrolijk.


In Bakel viert pastoor Piet Sanders zijn 25 jarig priesterfeest waarbij jong en oud zijn bijdrage leverde.
Het moet zo te lezen een hele happening zijn geweest, en is te zien hoe gewaardeerd hij werd in de Bakelse gemeenschap.

In 1954 moet Petrus Sanders afscheid nemen van zijn parochianen in Bakel wegens zijn gezondheid.


Hieronder nog een aantal foto's van zijn afscheid.
En dat hij wel degelijk ziek was bleek op 3 november 1956, Pastoor Piet overlijdt in Son. 


Met het overlijden van Petrus Sanders moeten we afscheid nemen van een familielid, die we nooit gekend hebben, maar door deze pagina op onze website toch wat beter hebben leren kennen.

Deze pagina had niet gemaakt kunnen worden zonder de medewerking van:
Myrna de Ridder
Ruud Verhagen
Adriaan Joosten
Frans Joosten
En de gehele familie Joosten.
Waarvoor uiteraard onze dank.

Hieronder nog een aantal afbeeldingen die de moeite waard zijn om te bekijken, rechtsonder het artikel in Torenklanken uit Geffen.


Reactie plaatsen

Reacties

Tien Verhoeven
6 maanden geleden

Hallo, Toen Piet Sanders 25 jaar Priesterfeest vierde mocht ik een gedichtje opzeggen. Ik ben nu 82 jaar en zeer vergeetachtig, maar dit gedicht ken ik nog.
Mijnheer pastoor ik kom u even een boeketje bloemen geven en ik zeg U vlug en blij, dadelijk mijn wens er bij. Want er is ook bij de jeugd op Uw feestdag grote vreugd. Gij toch zijt ook ons gegeven als een gids naar het eeuwige leven. En zoals de lieve heer voor de kinderen weleer van geen hinderen wilde weten hebt ook gij ons niet vergeten. Wil dan lang nog herder zijn van uw schaapjes groot en klein. Blijf nog jaren in ons midden. Leer ons offeren leer ons bidden. Leer ons volgzaam fier en rein trouw aan god en kerk te zijn. Om tenslotte in Uw schreden eens de hemel te betreden.

Toon Sanders
6 maanden geleden

Als ik het goed berekend heb was u toen 10 jaar, dus dat is nu alweer 72 jaren geleden.
Ik wil u hartelijk danken voor het bericht, daar zal de familie van Piet blij mee zijn.
Toon.

Toon Sanders
5 jaar geleden

Ik heb ook dat vermoeden Willem!!!

Willem van Gerwen
5 jaar geleden

"Voor het oog van het kerkvolk". Die uitdrukking hoor je niet vaak meer en zal waarschijnlijk door de komende generaties niet meer worden gebruikt.

Toon Sanders
5 jaar geleden

bedankt Frans voor de reactie, klinkt in ieder geval heel aannemelijk.

Frans Joosten
5 jaar geleden

Kapelaan Sanders mocht de motorfiets alleen gebruiken voor op bezoek te gaan naar zijn moeder in Nederwetten en om mensen te bedienen (H. Oliesel) in het krankzinnigengesticht. Die motorfiets werd destijds toch gezien als een lux vervoermiddel voor een priester.
Vandaar dat hij er niet zomaar te pas en te onpas gebruik van mocht maken. Alleen al voor het oog van het kerkvolk was dat niet wenselijk. Andere tijden!!

Toon Sanders
5 jaar geleden

Ja die toestemming was wel leuk, maar waarom mocht hij niet door Eindhoven rijden, dat zou ik wel eens willen weten!!!

Willem van Gerwen
5 jaar geleden

Zo Toon. Hier heb je écht veel tijd in gestoken en een prachtige geschiedenis. Moest wel lachen om die schriftelijke toestemming van de bisschop van 's-Hertogenbosch voor die lichte motorfiets.

Toon Sanders
5 jaar geleden

Dank je Greet, heb er inderdaad wat tijd in gestoken maar ik niet alleen!!!

En misschien komt er nog meer.

Greet vd Vossenberg
5 jaar geleden

Toon een indrukwekkende pagina waar je denk ik veel en lang werk mee hebt gehad. Petje af voor al die moeite heb het helemaal gelezen.
Groetjes Greet.